‘Ontsluit een wereld vol groen’

Productie van industriële grondstoffen uit gras

Biomassa is een cruciale bron in de transitie naar een duurzame grondstoffen- en energievoorziening. Voor bulktoepassingen die niet mogen concurreren met voedselproductie en biodiversiteit, is benutting van lignocellulose de oplossing. Indugras richt zich op het verwaarden van niet-houtige biomassa uit natuur en landschap: gras- en kruidachtigen en riet. Onze kernactiviteit is het ontwikkelen en exploiteren van decentrale eenheden waarin maaisel wordt voorbehandeld met het oog op diverse toepassingen van lignocellulose.

In december 2013 zijn wij gestart met het pilotproject INDUGRAS 2 om het productieconcept experimenteel te ontwikkelen en applicatietesten te doen. Proof of concept en projectontwikkeling voor de eerste commerciële productielocatie staan gepland voor 2016.