‘Ontsluit een wereld vol groen’

SHS en INDUGRASLignocellulose

De markten waar Indugras zich voornamelijk op richt, vragen om tweede generatie grondstoffen uit lignocellulose waarin de  (hemi)cellulose toegankelijk is voor enzymen. Om dat te bereiken moet het lignocellulosecomplex worden gedestabiliseerd of ‘ontsloten’ zodat de componenten cellulose, hemicellulose en lignine beschikbaar zijn voor verdere processing. De vorm waarin is afhankelijk van het gekozen ontsluitingsproces. Een juiste keuze en beheersing van procescondities waarborgt dat geen of lage concentraties producten worden gevormd die ongewenst zijn in een toepassing.

SHS-technologieSuper heated steam

Indugras maakt gebruik van een milde ontsluitingsmethode die gebaseerd op verhitting van steekvaste biomassa met oververhitte stoom (superheated steam, SHS), eventueel met zuur als katalysator. In vergelijking met andere ontsluitingstechnieken zoals verhitting van slurries, behandeling met verzadigde stoom of stoomexplosie, heeft SHS kosten- en efficiencyvoordelen: uniforme en hoge graad van omzetting tegen relatief lage (energie- en kapitaal)kosten. De gepatenteerde SHS-technologie is in eerste instantie door TNO in eigen beheer op labschaal ontwikkeld. Indugras en TNO werken nu gezamenlijk aan de uitontwikkeling van SHS-ontsluiting voor maaisel.

INDUGRAS

Het INDUGRAS-concept integreert de SHS-technologie met kennis van biomassalogistiek en stoomproductie op basis van hernieuwbare energie. De schaalgrootte van de commerciële SHS-reactor wordt afgestemd op regionale voorzieningsgebieden. Per INDUGRAS-eenheid bestaat de mogelijkheid om samen te werken met  regionale ketenpartners.