‘Ontsluit een wereld vol groen’

Partners

TNO

Onderzoeksinstelling TNO heeft als doel om SHS-ontsluiting van biomassa als één van de sleuteltechnologieën voor de biobased economy naar de markt te brengen in samenwerking met (MKB-)ondernemingen. TNO is cofinancieringspartner en -uitvoerder van pilotproject INDUGRAS 2 voor de experimentele ontwikkeling van SHS-ontsluiting van maaisel.

Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe – IGEVInnovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe

IGEV is een initiatief van Regio Noord-Veluwe namens acht noordveluwse gemeenten ter bevordering van innovatie en nieuwe bedrijvigheid op vlak van biobased economy. IGEV is met Clean Energy For Me  mede-inititiefnemer van het INDUGRAS-concept en biedt procesondersteuning in de diverse ontwikkelstadia. Regio Noord-Veluwe heeft subsidie toegekend aan pilot INDUGRAS 2.

StartLife

Stichting StartLife stimuleert ondernemerschap en ondersteunt startende ondernemers in de sector Agro, Food en Leefomgeving. StartLife is in de start-up fase van Indugras onder andere actief met netwerk ondersteuning.

CAH Vilentum Dronten

Hogeschool CAH Vilentum heeft als missie om met onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de economy of life. Als expertisecentrum voor biobased economy zet CAH Vilentum onder andere in op de opwaardering van laagwaardige biomassa in veevoertoepassingen. De hogeschool is dan ook cofinancieringspartner en –uitvoerder in het praktijkonderzoek van SHS-ontsloten natuurgras als energierijk ruwvoer.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft met een subsidiebijdrage een Provincie Gelderlan Logo Indugrasbelangrijke bijdrage verstrekt aan de uitvoering van het biogasonderzoek. Door deze bijdrage konden Indugras en TNO proeven uitvoeren om de verhoging van de biogasopbrengst met ontsloten bermmaaisel te kwantificeren.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 hectare Nederlandse natuur onder de noemer ‘beschermen, beleven en benutten’. Het benutten van natuurproducten als hernieuwbare grondstoffen is onderdeel van de missie. Staatsbosbeheer is leverancier van natuurgras in de pilot INDUGRAS 2.

Gemeente Putten

De gemeente Putten faciliteert de ontwikkeling van de INDUGRAS-proeftuinlocatie via het bestemmingplan en ondersteunt de realisatie van een biogasinstallatie voor de energievoorziening van het SHS-proces.