‘Ontsluit een wereld vol groen’

Behandeld natuurgras als energierijk ruwvoer

Natuurbeheerders willen bepaalde vegetaties op natuurterreinen herstellen door te verschralen: maaien en afvoeren van gras- en kruidachtigen en daarmee onttrekking van nutriënten aan rijke bodems. Dit maaisel is vaak slecht bruikbaar als veevoer omdat het weinig eiwit bevat en de vezels slecht verteerbaar zijn. Vooral bij ligninerijk ‘stengelig’ gras is het lignocellulosecomplex van de vezels recalcitrant voor enzymen in het spijsverteringskanaal van herkauwers.

 

Voederwaarde

Het SHS-proces maakt het maaisel zachter en de cellulose toegankelijk voor enzymen. Natuurgras en zelfs riet kan dan alsnog een voederwaarde krijgen – niet als eiwitbron, maar als energiebron. De oorsprong van het maaisel maakt het mogelijk om het product, energierijk ruwvoer, als 100% biologisch in de markt te zetten. Met dit product krijgt de (rund)veehouderij een nieuw voeralternatief dat bijdraagt aan binnenlands nutriëntenmanagement.

 

Praktische toepassing

In 2014-2016 voert Indugras in samenwerking met TNO en hogeschool CAH Vilentum Dronten praktijkonderzoek uit om SHS-procescondities af te stemmen op de veevoertoepassing van natuurgras en acceptatie door vee. In labonderzoek is reeds vastgesteld dat de voor rundvee giftige alkaloïden in Jacobskruiskruid in het SHS-proces grotendeels worden afgebroken.